Klausova velezrada

Dobrý den přeji,

prosím podívejte se na www.klausovavelezrada.cz, pokud budete s textem souhlasit, pak můžete přidat svůj podpis a šířit informaci dále.


S přáním všeho dobrého

Petr Havlík

 

Nové projekty, pozitivní evoluce

Vážení a milí přátelé,

dovoluji si Vás oslovit po delší odmlce. V této době se více než potvrdilo to, že se naše země nachází ve velmi hluboké krizi. A to především krizi hodnot. Blíží se doba, kdy se ti slušní budou muset spojit, neboť ti neslušní se proti nim spolčili již dávno.

Já se nyní věnuji rozpracování projektu časové osy uplynulých dvou dekád, čímž navazuji na projekt z letošního jara pod názvem Time-line, který jsme realizovali v pražské galerii Dox. A zároveň připravuji projekt nestátní sítě domů aktivního stárnutí pro seniory. Je to smysluplné a konkrétní počínaní. Každodenní glosováni politické reality je dosti ponurá činnost, zvláště když byly v posledním období posunuty všechny myslitelné hranice.

Restartování projektu NEO 2011, jakož i záměru Občané.cz je možné a reálné ve chvíli, kdy k tomu budou vytvořeny ty odpovídající podmínky. Hněv není program. Po kritické analýze musí následovat jasná a srozumitelní definice jiné alternativy. Jediným řešením je soustavný tlak na kvalitu a permanentní občanská kontrola. Intenzivně spolupracuji s týmem okolo Karla Janečka. Je dobře, že k boji proti korupci připojil i pozitivní evoluci, která má ambici hledat silné osobnosti a formulovat vizi budoucnosti, což je nám společné.

Zde najdete mou poslední knihu Jak (ne)dělat dějiny. Jsou v ní možná i odpovědi na některé Vaše otázky.

Přeji Vám v tomto před adventním období vše dobré.

Váš Petr Havlík

 

Stáhněte si občanskou žalobu (kliknutím na tento odkaz)

My, níže podepsaní občané, zástupci neparlamentních politických subjektů, zájmových, profesních a občanských iniciativ se svým podpisem připojujeme k Výzvě NEO 2011 (NE Okrádaní – neparlamentní občanská opozice).

Jsme velmi znepokojeni z toho, jakým způsobem je spravována naše země. Není nám lhostejný osud země, v níž žijeme. Vedle ekonomické krize jsme svědky i zostřující se krize politické. Zodpovědnost za dnešní stav nesou především parlamentní strany. Politika je už pouhým tvrdým byznysem a bojem o zbytky kořisti. Jsme svědky drancování veřejných zdrojů. My všichni neseme díl odpovědnosti za dnešní stav společnosti. Umožnili jsme vládnout těm, kteří upřednostňují svůj osobní prospěch. Zvolení zástupci mohou dělat pouze to, co jim dovolíme konat. Politika dnes funguje zejména na principu vzájemných protislužeb, lobbyismu, klientelismu, různých forem korupce a propojení politiky s podnikatelskou sférou či dokonce organizovaným zločinem. A tomuto stavu říkáme dost! Pokračování dnešní mravní mizérie může vést ke katastrofálním koncům. Nechceme dopustit situaci, kdy naše děti nebudou chtít žit ve své zemi, neboť ji nebudou moci věřit. Náš domov po více než 20-ti letech svobody a demokracie nevzkvétá. Je čas na zásadní projev občanského vzdoru.

Chcete nás podpořit?
Stačí si vložit náš banner na Vaše stránky.
Kód pro vložení na Vaše stránky stáhněte : v PDF ZDE

Chcete být aktivní?
Kontaktujte nás, nebo si stáhněte a vytiskněte si PDF formulář.

Komunikační kanály Partneři
Aktuálně.cz – blog P. Havlika www.nfpk.cz
www.evropsky-rozhled.eu
www.vymentepolitiky.cz
www.ceskakonference.cz
www.pozitivnisvet.cz
www.klausovavelezrada.cz
www.pozitivnievoluce.cz

NECHCEME:

CHCEME:

JAK TOHO DOSÁHNEME?

Jsme přesvědčeni, že dnešní parlamentní strany nejsou schopny a ani ochotny uskutečnit výše uvedené nezbytné změny.

SIGNATÁŘI:

O názorech a postojích autorů výzvy se můžete více dočíst i na blozích www.aktualne.cz

PODPOŘTE VÝZVU:



Jméno: Příjmení: Titul:
Ulice: Č.p.: Město:
PSČ: Povolání: E-mail:



Podpisem Výzvy NEO 2011 nevstupujeme do žádné politické strany, případně nepřestupujeme do jiné, ani žádnou novou politickou stranu nezakládáme.
Dáváme však důrazně najevo nespokojenost se společenskou situací v naší zemi a jsme odhodlání aktivně se podílet na nápravě.

Dalšími kroky bude utvoření pracovních skupin složených z odborníků příslušných oblastí. Následovat budou legislativní návrhy změn občanské opozice a také návrh nové Ústavy České republiky. Nechceme býti pouhými pasivními pozorovateli prohlubující se krize. Naopak, budeme konat kroky k vytvoření nového uspořádaní správy země, založeném na otevřenosti, odbornosti a permanentní občanské kontrole.
Realizace Výzvy NEO 2011 bude financována výlučně z dobrovolných příspěvků občanů prostřednictvím zcela otevřeného a transparentního účtu.


VÝZVU PODPOŘILI (15789):